برد الکترونیکی
تصویر یک نمونه هارددیسک
تصویر یک نمونه کارت گرافیک GEFORCE GTX1660
تصویر یک نمونه کارت گرافیک GEFORCE GTX1660
تصویر برد ECU خودرو(تصویربرداری سمت راست:میلی¬فوکوس، سمت چپ:میکرو فوکوس)
تصویر یک IC مونتاژ شده روی یک برد الکترونیکی (تصویربرداری میکرو فوکوس)
تجهیز الکتریکی و الکترونیکی
تصویر دو نمونه برد ریموت(تصویربرداری میلی فوکوس)
تصویر یک نمونه آداپتور مونیتور کامپیوتر(تصویربرداری میلی فوکوس)
تصویر موس کامپیوتر(تصویربرداری میلی فوکوس)
تصویر یک میکروفون بی¬سیم(تصویربرداری میلی فوکوس)
تصویر هنذفری و گوشی(تصویربرداری میلی فوکوس)
تصویر فیش پرینتر (تصویربرداری میلی فوکوس)
تصویر کانکتور نظامی و فیش سریال به USB (تصویربرداری میلی فوکوس)
تصویر یک نمونه IC از نوع FPGA (تصویربرداری بالا:میلی فوکوس، پایین: میکروفوکوس)
تصویر چند نمونه IC (تصویربرداری میکروفوکوس)
تصویر یک نمونه IC (تصویربرداری سمت راست: میلی¬فوکوس، سمت چپ: میکروفوکوس)
تصویر چند نمونه قطعه الکترونیکی(تصویربرداری میکروفوکوس)
تصویر چند نمونه قطعه الکترونیکی(تصویربرداری میکروفوکوس)
تصویر چند نمونه قطعه الکترونیکی(تصویربرداری میکروفوکوس)
تصویر دو نمونه LED (تصویربرداری میکروفوکوس)