مرکز خدمات تصویربرداری پیشرفته ایکس ری صنعتی

_

شرکت آرمان موج فناور با به کارگیری تجهیزات تصویربرداری ایکس ری پیشرفته، انواع خدمات تصویربرداری صنعتی ایکس ری را با کیفیت بالا ارائه می دهد. این خدمات شامل تصویربرداری دو بعدی و سه بعدی(سی تی اسکن) از انواع قطعات و تجهیزات صنعتی، بردهای الکترونیکی و … می باشد. این شرکت آمادگی دارد تا خدمات خود را برای تصویربرداری از قطعات و تجهیزات خاص ارائه دهد.
امکان ارائه خدمات تصویربرداری به کارگاه ها و کارخانجات قطعه سازی صنعتی به صورت اختصاصی وجود دارد.