درباره شرکت ما

شرکت دانش بنیان آرمان موج فناور

شرکت آرمان موج فناور از اوایل سال 1396کار خود را در زمینه تصویر برداری دیجیتال پرتو ایکس آغاز نمود. هدف ما بومی سازی تولید تجهیزات این صنعت در سرزمین ایران بوده است. با تکیه بر چنین رویکردی شرکت آرمان موج فناور توانست تا در شهریور 1396نرم افزار نمایش تصاویر پرتو ایکس با قابلیت تشخیص جنس مواد را به عنوان اولین محصول خود روانه بازار کند.

image

محصولات

محصولات شرکت آرمان موج فناور

آنچه نادیدنی است آن بینیم.